Vi är en affärsjuridisk byrå som specialiserat oss mot företagsjuridik

Har du juridiska problem eller riskerar att få det
kontakta en av våra affärsjurister idag för strategisk juridisk rådgivning


affärsjurist, juristbyrå Stockholm, jurist
Jurist, bolagsrätt, advokat

Bolagsrätt

Vi tillhandahåller specialtjänster inom aktiebolags- och firmarätt. Vi är ditt ombud vid registreringsärenden hos Bolagsverket och tillhandahåller lagerbolag och tillhörande köpeavtal. Vi bistår dig i snabbavvecklingar, ändringsanmälan till Bolagsverket, protokoll från extra bolagsstämma och styrelsemöte, bolagsordning, bank- och generalfullmakter, aktiebok samt bokföringsunderlag med verifikat

avtal, samarbetsavtal, skriva avtal, franchiseavtal

Avtalsrätt

Vi upprättar alla slags bolagsavtal och avtalslösningar för företag som behöver ett heltäckande skydd genom hela produktions- och distrubutionskedjan. Vi granskar, tolkar och upprättar även samarbetsavtal, köpeavtal, IT-avtal, VD-avtal, distrubutionsavtal och samarbetsavtal. Vi formulerar kvalitetssäkringssystem och olika policydokument, allmänna bestämmelser samt franchiseavtalslösningar

Tvist, stämma, förhandling, domstol

Tvist och förhandling

Vi har lång erfarenhet av tvister i domstol och andra procesuella specialförfaranden som skiljenämnd och mer informella förlikningsförhandlingar. Gången vid en rättslig process är komplicerad och kräver specialkunskap för att ligga steget före motparten. Många processhinder kan aktualiseras innan din rättsfråga prövas i sak. Därför är det av vikt att du har en duktig processjurist vid din sida.

Offentliga upphandlingar, ramavtal, LOU, vinna upphandling, dokument

Offentlig upphandling

Vi upphandlar för miljontals kronor varje år. Vi sköter hela anbudsprocessen från att analysera den offentliga marknaden och granska tidigare tilldelningsbeslut och prisläget till att formulera förfrågningsunderlag och uppföljning av ramavtalet. Så att du alltid ligger steget före dina konkurrenter. Vi upphandlar varor, tjänster och entreprenader inom LOU, LUF och LOV.

plocka russinen ur kakan, jurist, advokat, advokatbyrå Stockholm, avtal

Juridisk spetskompetens

Vi arbetar inte med allmän juridik och allt mellan juridisk himmel och jord utan har nicshat oss inom vissa särskilda rättsområden för att kunna ge våra klienter den spjutspetskompetens de behöver i komplicerade juridiska frågor. Vi kompromissar inte på kvalitet.

Jurist, juristbyrå Stockholm, plocka russinen ur kakan

Stort engagemang i alla ärenden

Engagemang, kvalitet och service är avgörandeför vår verksamhet. Vi lägger samma engagemang och ambitionsnivå i ditt ärende oavsett om du är ett stort företag eller en mindre firma. Beroende på ärendets komplexitet kan flera jurister engageras i ditt ärende.

Kontakta oss

Beskriv ditt ärende kort så återkommer vi